0523-480 90

Här ses priserna på våra vanligaste behandlingar. För information om alla våra priser var god kontakta oss.


T.o.m det år man fyller 23 år är tandvård avgiftsfri enl Västra götalandregionens regler. 


Betalning sker på kliniken i samband med ditt besök med kort eller kontanter. För faktura erbjuds betalning med Fortus Finance, läs nedan för villkor. OBS! Vi lämnar inte med några fakturor.


Undersökning

985:-

Tandstensborttagning

från 330:-

Akut besök hos tandläkare

430:-

Lagning, en yta på framtand

790:-

Lagning, flera ytor på kindtand

1760:-

Laboratorieframställd krona

6615:-

Rotfyllnig, en kanal

3940:-

Rotfyllning, tre kanaler

5955:-

Tanduttagning

från 1210:-Delbetala din faktura med Fortus FinanceDu kan välja att delbetala din faktura, minst 10% dock lägst 50kr.

Väljer du att delbetala gäller villkor i enlighet med Fortus Konto. Väljs delbetalning får du en Kontosammanställning som kommer runt den 20:e varje månad. Betalningsvillkor är 10 dagar. För Fortus Konto gäller att ränta är f. n. 1,77 % per månad och beräknas på innevarande skuld den sista i månaden. Tillkommer aviseringsavgift per månatligt kontoutdrag på f.n. 39 kr. Detta motsvarar en effektiv ränta om f.n 17,59 %*


Läs mer om delbetalning på

www.fortusfinance.com

Så här fungerar det Allmäna tandvårdsbidraget:

Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen.


Man kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli,  försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.


Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder:


- Till och med det år som patienten fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. 

- Från och med det år patienten fyller 30 och till och med det år hon fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.

- Från och med det år patienten fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.


Du kan läsa mer om det Allmäna tandvårdsbidraget HÄR.


Så här fungerar Högkostnadsskyddet:

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor.


Sedan får patienten ersättning för

- 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor

- 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.


Du kan läsa mer om Högkostnadskyddet HÄR.


Särkilt tandvårdsbidrag

Om man har en sjukdom eller funktionsnedsättning som kan öka risken för en försämrad tandhälsa, så kan man ha rätt till Särskilt tandvårdsbidrag. Då får man 600:- varje halvår att använda till förebyggande tandvård och undersökningar.

 

För mer info, ring oss eller klicka HÄR.