0523-480 90

På Brastad Tandvård följer vi nationella och regionala riktlinjer och rekommendationer kring smittskydd och uppdaterar oss kontinuerligt med information från Folkhälsomyndigheten gällande coronaviruset. För oss är våra patienters och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet vår högsta prioritet. Inom tandvården är arbetet med smittorisker inget nytt, det är en del av vårt dagliga arbete och har alltid varit. 


Besök oss inte om du är sjuk

Känner du dig sjuk eller har feber så ska du inte besöka vår klinik. Om du har tid hos oss kan du boka om din tid genom att ringa kliniken eller genom vår bokningssida - länk till bokningssidan.


Brastad Tandvård följer smittoutvecklingen och rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten för att förhindra spridning av covid-19. Har du frågor om coronaviruset kan du kontakta 113 13. Du kan också läsa mer på följande sidor:


1177.se

folkhalsomyndigheten.se
krisinformation.se
sosalarm.se