LÄKARVÄGEN 4, BRASTAD     0523 - 480 90     info@brastadtandvard.se          

På Brastad Tandvård följer vi nationella riktlinjer kring smittskydd och uppdaterar oss kontinuerligt med information från Folkhälsomyndigheten gällande coronaviruset. För oss är våra patienters och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet vår högsta prioritet. Inom tandvården är arbetet med smittorisker inget nytt, det är en del av vårt dagliga arbete och har alltid varit. 


Besök oss inte om du är sjuk

Känner du dig förkyld, har hosta eller feber så ska du inte besöka vår klinik. Om du har tid hos oss kan du boka om din tid genom att ringa kliniken eller genom vår bokningssida - länk till bokningssidan.


Om du tillhör en riskgrupp

För att inte utsätta dig för onödig risk om du tillhör en riskgrupp bör du undvika onödiga sociala kontakter. Som en del av detta rekommenderar vi att du skjuter upp ditt besök om det inte är akut. Du räknas till en riskgrupp om du:

  • Är 70 år eller äldre (även om du är symtomfri).

 

  • Har underliggande sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom, diabetes, högt blodtryck samt cancer.

  • Har sjukdom som generellt innebär ökad risk vid infektioner, till exempel nedsatt immunförsvar.

 

Även du som har N-tandvård rekommenderas att skjuta upp ditt besök.


På kliniken jobbar vi aktivt med att förhindra smittspridningen genom att bland annat:

• Ge tydlig information till våra patienter om vilka rekommendationer och riktlinjer som gäller.
• Säkerställa att alla leverantörer som besöker våra kliniker uppfyller våra riktlinjer.
• Vi utför regelbunden desinfektion av ytor såsom dörrhandtag, receptionsdiskar, kortterminaler mm
• Vi har tillfälligt tagit bort tidningar och reklammaterial i väntrummet.

• Sittplatser i väntrummet står inte bredvid varandra.
• Vi bjuder för tillfället inte på kaffe eller dylikt i väntrummet.


Brastad Tandvård följer smittoutvecklingen och rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten för att förhindra spridning av covid-19. Har du frågor om coronaviruset kan du kontakta 113 13. Du kan också läsa mer på följande sidor:


1177.se

folkhalsomyndigheten.se
krisinformation.se
sosalarm.se